Stigningsberegning


 
HAR du allerede læst artiklen, eller gider du ikke at læse den, hop da direkte ned til stigningsberegneren
 


 
I modeltogs-fora støder man ofte på spørgsmål omkring stigning af et skinneforløb:

Hvad skal stignings-procenten være?
Hvor mange grader skal stigningen være?
Hvor langt skal skinneforløbet være?
og hvor højt skal næste niveau være?

Stignings-procent og ditto grader

Lad det være sagt med det samme - stigningsprocenten skal være så lav som muligt, og helst ikke overstige 4% eller 2,3°. Bevares - nogle enkelte lokomotiver kan klare mere, men det er de aller-færreste som så også kan trække en vognstamme med op.

Der er så også det æstetiske misk-mask ved en stejl stigning - det kan gå i et skjult skinneforløb (tunnel, helix etc.), men det er vist kun undergrunds-togene i storbyerne, som har voldsomme stigninger og nedkørsler.

Det optimale må være omkring de 2% eller 1,15° (YEP - jeg har brugt beregneren til disse tal :o)), men det beror jo også på hvor meget plads man har til rådighed. Modeltoghobbyen er jo fyldt med kompromisser (og koner og samlevere...).

Niveau/højde

Den givne højde beror bla. på fritrums-profilen, hvis der skal køre tog under det søgte niveau, og til det kan vi kigge på NEM 102-normen (2017). Illustrationen viser mindste-højden fra overkant skinne (SO).

Hertil skal lægges næste niveaus spor-underlags tykkelse (finér-tykkelse, spånplade-tykkelse etc.).

Grunden til at jeg har taget værdierne med fra Spor Z og H0 er, at jeg véd at jeg har mindst én læser som (også) kører spor Z, og der er sikkert en del som kører H0.

Fritrumsprofil

HL5 angiver frirummet under den nederste kørerledning, hvis en sådan bruges, så målangivelsen medregner altså ikke alt det som kørerledning og master fylder over denne. Derfor skal dette (også) tillægges, for at finde den endelige niveauhøjde.

Som et NOTA BENE kan nævnes, at alle broer på markedet overholder fritrums-kravene fra NEM 102.

Stigningsforløbet

Dette vil jeg ikke komme ret meget ind på, da jeg endnu ikke har så megen forstand på dette, men jeg VÈD at det optimale er, at starte og afslutte stigningerne blødt. Altså en overgang fra 0% til f.eks. 3% de første 10-15 cm., og det samme igen i toppen. Det stiller unægteligt flere krav til længden af stigningen...

Stigningsberegneren

En lille instruks:

Indtast mindst 2 værdier.
Vælg evt. decimaler
Tryk Beregn

Sørg for, at hvis du indtaster værdi i millimeter i f.eks. højde (H), at du også indtaster millimeter i længde (L), HVIS denne indtastes.

Du kan ikke indtaste en værdi i Strækningslængde (S) - denne rubrik er kun ment som en service, så du kan se hvor mange meter flexskinne du skal bruge/indkøbe :o)
 

Stigningsberegning

Højde (H):

 

Længde (L):

 

Stigning i grader:

°

Stigning i procent:

%

Afrund til  decimaler

Strækningslængde (S):

 

KOMMENTARER:

Har du (også)

et godt tip til ovenstående artikel, som vi andre kunne have glæde af, skulle du tage at skrive til os.
Du bliver selvfølgelig hædret med navns nævnelse, som det sig hør og bør.
Du kan eventuelt se lidt om hvordan det foregår rent praktisk.